top of page

SUDARSHAN PARBAT 2016

Scree, more scree, and a minor epic


Team: Arnette Wong, Kong Xieheng, Ng Yi Xiang, Nicholas Chee, Samie Vu, Tulsi Gurung

Climb: Sudarshan Parbat (6507m - West Ridge)

Sudarshan Parbat 2016: Project
Sudarshan Parbat 2016: Gallery
bottom of page